disertacija
ISTRAŽIVANJE BIOKOROZIJSKIH KARAKTERISTIKA TITANIJ-MAGNEZIJ KOMPOZITNOGA MATERIJALA

Zlatko Stanec (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za fiksnu protetiku