završni specijalistički
Tehnike podizanja dna maksilarnog sinusa

Marijana Ivanković Karaula (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju