Pages

2D vs 3D radiologija u implantologiji
2D vs 3D radiologija u implantologiji
Egon Mojić
Ugradnja dentalnih implantata, kakve danas poznajemo, počela je kada je profesor P. I. Branemark razvio titanski glatki implantat u obliku vijka te razvio koncept oseointegracije 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. Otad pa do danas razvijaju se i unaprjeđuju, a zajedno s njima i radiološke metode i uređaji. Tijekom cijelog procesa ugradnje i kontrole ugrađenih implantata koristi se dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim tehnikama snimanja. Obje tehnike imaju široku primjenu i u...
3D digitalna volumetrijska analiza mekih tkiva i recesija gingive
3D digitalna volumetrijska analiza mekih tkiva i recesija gingive
Filip Pezer
Uvod: Recesija gingive je pomicanje ruba gingive apikalno od caklinsko-cementnog spojišta. Nekarijesna cervikalna lezija i karijes korijena stanja su koja često prate recesije. U modernoj dentalnoj medicini, široka je upotreba digitalnih sustava s intraoralnim skenerom. Upotreba tih sustava može biti korisna u parodontologiji. Svrha ovog rada je predstaviti digitalnu metodu mjerenja visine recesije i širine keratinizirane gingive pomoću intraoralnog skenera, usporediti ju s...
3D pisači u fiksnoj protetici
3D pisači u fiksnoj protetici
Andrea Juran
Trodimenzionalno (3D) ispisivanje aditivna je metoda koja slojevanjem materijala gradi objekte. Informacije o samom objektu šalju se softverom u pisač koji pomoću glave, koja se kreće u x- i y-smjeru, određuje širinu i dužinu objekta, a pomičući platformu prema dolje ili gore niže sloj jedan na drugi u smjeru z osi i gradi visinu predmeta. Postoji više vrsta pisača koji se razlikuju po načinu rada. Stereolitografija (SLA), digitalna svjetlosna obrada (DLP), selektivno lasersko...
3D printing u implantologiji i parodontologiji
3D printing u implantologiji i parodontologiji
David Opšivač
Gingivitis i parodontitis u današnje vrijeme predstavljaju značajan problem u svjetskoj populaciji. Cilj svake parodontološke terapije je vratiti izgubljene strukture i funkciju ad integrum. Uloženi su veliki napori kako bi se pronašli novi materijali i nove tehnike koje bi upravo to i omogućile, međutim prava revolucija u medicini i stomatologiji je bila upotreba 3D printinga u regeneraciji i nadomjestku izgubljenih tkiva. CBCT-om skenirani defekt te na temelju toga isprintani...
ANESTEZIJA U DJEČJOJ STOMATOLOGIJI
ANESTEZIJA U DJEČJOJ STOMATOLOGIJI
Ana Begović
Strah i anksioznost su najveće prepreke i velik problem u pružanju skrbi pedijatrijskim pacijentima. Osigurati bezbolni dentalni tretman, pogotovo u dječjoj populaciji je u današnje vrijeme „conditio sine qua non“. Kako će dijete doživjeti anesteziju, u mnogome ovisi o samom terapeutu: distrakciji, vizualizaciji, polaganoj i sigurnoj primjeni, korištenju topikalnih anestetika te uvođenju novih, suplementalnih tehnika i naprava koje nastoje zamijeniti konvencionalnu injekcijsku...
Akrilatne krunice kao privremeno i trajno terapijsko sredstvo
Akrilatne krunice kao privremeno i trajno terapijsko sredstvo
Dina Ćatović
Akrilatne krunice su estetski fiksnoprotetski nadomjestci koji se u današnjoj kliničkoj praksi upotrebljavaju najčešće kao privremena terapijska sredstva. Njihov temeljni zadatak je osiguranje stabilnosti brušenog i okolnih zuba, da ne dođe do njihovog pomaka. Važan zadatak imaju u zaštiti brušenog zuba od mehaničkih, kemijskih i termičkih podražaja i zaštiti marginalne gingive i parodonta brušenog zuba. Omogućuju stabilnu i funkcionalnu okluziju, neometano održavanje...
Amelogenesis imperfecta - mogućnosti restauracije
Amelogenesis imperfecta - mogućnosti restauracije
Mia Vukelić
Amelogenesis imperfecta (AI) predstavlja skupinu nasljednih anomalija karakteriziranih generaliziranim defektima cakline, koji zahvaćaju sve, ili gotovo sve, zube u obje denticije. AI uzrokovana je mutacijom na razini pet gena odgovornih za amelogenezu; amelogenin (AMELX), enamelin (ENAM), matrix metaloproteinaza-20 (MMP20), kalikrein-4 (KLK4) i FAM83H. Anomalija se može naslijediti autosomno dominantnim, autosomno recesivnim i X-vezanim (spolnim) tipom nasljeđivanja. Klasifikacija AI...
Analiza razvoja poremećaja zagriza pri nosnoj opstrukciji u djece
Analiza razvoja poremećaja zagriza pri nosnoj opstrukciji u djece
Luka Banjšak
Nosna opstrukcija obično definira fiziološki ireverzibilno stanje u kojemu je strujanje zraka kroz nos otežano. Znanstvenici već dugi niz godina raspravljaju o povezanosti između nosne opstrukcije i malokluzija i dentofacijalnih deformacija. Istraživanja pokazuju da se odmah nakon pojave nosne opstrukcije aktivira refleksni mehanizam prelaska na primarno disanje na usta. Poznato je da disbalans sila jezika i obraznih mišića uzrokuje pomak zubi iz normookluzije i dentofacijalne...
Aneurizmatska koštana cista čeljusti
Aneurizmatska koštana cista čeljusti
Karlo Bajza
Aneurizmatska koštana cista čeljusti jest lezija slična benignom tumoru s ekspandirajućom osteolitičkom prirodom, koja se sastoji od krvlju ispunjenih prostora različitih veličina odijeljenih septima vezivnoga tkiva koji sadržavaju trabekule ili osteoid i osteoklastima slične divovske stanice. To je vrlo rijetka lezija koja čini otprilike 1,5% svih neodontogenih i neepitelnih cističnih tvorbi u čeljusti i izmeĎu 2 i 3 puta češće se pojavljuje u mandibuli nego u maksili....
Antibakterijski učinak materijala za punjenje korijenskih kanala
Antibakterijski učinak materijala za punjenje korijenskih kanala
Antonija Brezić
Svrha istraživanja bila je ispitati antibakterijski učinak MTA, Endosequence, AH Plus i Endo N2 materijala za punjenje korijenskih kanala na bakterije Streptococcus mitis i Streptococcus oralis. Pri tome su korištena dva testa: test difuzije u agaru (ADT) i test izravnog dodira (DCT). Kod ADT-a suspenzija svake bakterijske vrste nanesena je na površinu krvnog agara, gdje su potom dodani materijali za punjenje korijenskih kanala. Nakon inkubacije od 24 sata, izmjeren je promjer zone...
Antibiotska profilaksa u stomatološkim zahvatima
Antibiotska profilaksa u stomatološkim zahvatima
Doris Pelc
Profilaktička terapija indicirana je u medicinski kompromitiranih pacijenata koji su skloniji razvoju komplikacija pri stomatološkim zahvatima. Profilaksu provodimo antibioticima, od kojih je amoksicilin na prvom mjestu. Međutim, ne koristi se isključivo amoksicilin, već postoji cijela grupa antibiotika indicirana kod profilakse ovisno o uvjetima, tj. o stanju pacijenta (alergičan na penicilin, ne može primiti lijek peroralno itd.). Također, neće svaki kompromitirani pacijent...
Antibiotska terapija u endodonciji
Antibiotska terapija u endodonciji
Ana Banožić
Antibiotici su antimikrobni lijekovi koji se koriste u liječenju infekcija kada imunološki sustav domaćina nije u stanju savladati infekciju i eliminirati mikroorganizme. U endodontskoj terapiji upotreba antibiotika može biti sistemska, lokalna i profilaktička. Većina je odontogenih infekcija ograničena unutar zuba i može se uspješno kontrolirati lokalno: trepanacijom zuba uzročnika, incizijom i uspostavom drenaže ili ekstrakcijom. Sistemska upotreba antibiotika u terapiji...

Pages